Medvirkning

/ Publisert: 21.06.2012 / Oppdatert: 14.10.2016
Lærling svarer på oppgaver på arbeidsplassen sin, BIS i Porsgrunn. Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Hva betyr dette?

  • Du skal delta aktivt i opplæringen, og være med på planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. 
  • Som arbeidstaker har du rett og plikt til å medvirke i HMS-arbeidet (Helse, miljø og sikkerhet), og har rett til selvbestemmelse, medinnflytelse og faglig ansvar.
  • Bedriften skal sørge for at du får erfaring med ulike former for deltakelse og medvirkning i det daglige arbeidet. 
  • Lærlinger skal være representert i yrkesopplæringsnemnda i fylket, som har viktige rådgivende oppgaver i fagopplæringa.