Krav til lærebedriften

/ Publisert: 29.06.2012 / Oppdatert: 14.10.2016

Hva betyr dette?

  • Lærebedriften må være godkjent av fylkeskommunen.
  • Lærebedriften må kunne gi opplæring etter læreplanene og loven, og ha virksomhet og utstyr som gjør dette mulig. Har den ikke det må den sammen med andre bedrifter i en opplæringsring eller et opplæringskontor kunne tilfredsstille disse kravene.
  • Lærebedriften må jevnlig vurdere hvordan organiseringa, tilrettelegginga og vurderinga av opplæringa bidrar til å nå målene i læreplanen.
  • Det må være en eller flere faglige ledere i bedriften, og en eller flere instruktører.
  • Hvis bedriften stanser eller ikke lenger kan oppfylle kravene som lærebedrift, må den straks si fra til fylkeskommunen.
  • Bedriften kan miste godkjenninga hvis den ikke lenger tilfredsstiller kravene eller kan gi god nok opplæring.
  • Arbeidstakernes representanter skal være med på å vurdere om opplæringa er god nok.