Gratis opplæring

/ Publisert: 21.06.2012 / Oppdatert: 14.10.2016

Hva betyr dette?

  • Du kan få behovsprøvd stipend av Lånekassen til å dekke utstyr som lærebedriften ikke har plikt til å holde, men som du trenger i opplæringa.
  • Lærebedriften eller skolen skal dekke materialer og andre utgifter i forbindelse med fag-/svenneprøve.
  • Dersom du er lærling eller har lønn under utdanning, har du ikke rett på gratis skoleskyss.
  • Arbeidsgiver skal holde personlig verneutstyr som er nødvendig for din sikkerhet.
  • Du skal ha tilgang på nødvendige hjelpemidler for å unngå uheldige fysiske belastninger. Dette skal arbeidsgiver holde.