Avtale/ kontrakt

/ Publisert: 21.06.2012 / Oppdatert: 14.10.2016

Lærekontrakten skal godkjennes av fylkeskommunen og skrives på fastsatt skjema, men arbeidsavtalen kan ha mange ulike former. Som lærling regnes 50% av tiden som opplæring, og 50% av tiden som verdiskaping. Du får bare betalt for tiden som går til verdiskaping, og det er derfor lærlinger skal tjene en fagarbeiders årslønn på de to årene man går som lærling. Dersom bedriften har tariffavtale skal det være nevnt i arbeidsavtalen. Det er lurt å gjøre seg kjent med tariffavtalen, siden den har mye å si for arbeidsforholdene.

Hva betyr dette?

Arbeidsavtalen skal inneholde:

 1. Navn på arbeidsgiver og arbeidstaker.
 2. Hvor arbeidsplassen er.
 3. Beskrivelse av arbeidet, tittel og/eller stillingskategori.
 4. Tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse og slutt (utløpet av læretida)
 5. Bestemmelser om prøvetid inntil seks måneder hvis du er over 21 år.
 6. Frister for oppsigelse i prøvetida, hvis du har det.
 7. Opplysninger om rett til ferie og feriepenger og om reglene for fastsetting av ferietidspunktet.
 8. Opplysninger om lønn, tillegg og godtgjøringer.
 9. Opplysninger om daglig og ukentlig arbeidstid, samt pauser.
 10. Opplysninger om særlige arbeidstidsordninger (gjennomsnittsberegning, fleksitid, el.)
 11. Opplysninger om tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet.

Kontrakten kan bare heves hvis en av de følgende grunnene gjelder: 

 1. Lærlingen eller lærebedriften har gjort vesentlige brudd på pliktene sine.
 2. Lærlingen eller lærebedriften er ikke i stand til å fortsette læreforholdet.
 3. Lærlingen gir skriftlig beskjed om at det er en vesentlig ulempe for han/   henne å fullføre opplæringen.
 • Hvis læretida avbrytes har du rett på attest for delen av kontraktstida du har gjennomført.
 • Hvis lærebedriften stanser, ikke lenger er godkjent som lærebedrift eller fylkeskommunen mener opplæringa ikke er tilfredsstillende, skal fylkeskommunen finne ny læreplass til deg.
 • Arbeidsavtalen kan bare sies opp/ heves hvis lærekontrakten heves.
 • Når læretida er over utløper arbeidsavtalen automatisk, og du må ha ny arbeidsavtale hvis du skal fortsette i bedriften.
 • Begge parter kan være enige om å heve lærekontrakten, men da mister du normalt retten til videregående opplæring. Hevingen må uansett av fylkeskommunen.
 • Hvis kun en av partene ønsker å heve lærekontrakten, fatter fylkeskommunen vedtak etter søknad fra en av dere. Den andre skal ha mulighet til å uttale seg. Når en lærekontrakt heves på denne måten beholder lærlingen normalt retten til videregående opplæring.