Tilpasset opplæring

/ Publisert: 21.06.2012 / Oppdatert: 10.08.2015

Hva betyr dette?

  • Du skal få oppgaver og utfordringer som er tilpasset hva du kan fra før
  • Læreren skal hjelpe deg med å finne ut hvordan du lærer best
  • Gruppen (klassen) din må ikke være for stor eller for liten til at du kan ha det bra i den
  • Arbeidsmetodene dere bruker må varieres og tilpasses deg
  • Du skal ha mulighet til å realisere forutsetningene dine så langt det er mulig, at du skal få læringsmål som du faktisk kan klare
  • Tilpasset opplæring skal åpne for at du skal være med på å velge de arbeidsformer som passer deg best for å nå kompetansemålene