Skolemiljø

/ Publisert: 21.06.2012 / Oppdatert: 09.08.2016

Med fysisk skolemiljø mener vi alt du kan ta, se og føle på, for eksempel lys og lyd, møbler/inventar, renhold osv.

Med psykososialt skolemiljø mener vi forholdet du har til menneskene rundt deg. Du skal ikke bli utsatt for mobbing eller krenkelser, verken fra lærere eller elever. Du har rett til nødvendig rådgivning og det utstyret du trenger. Du skal trives på skolen, og skal ha en arbeidsplass som er tilpasset behovene dine. Du har krav på å være med på både planlegging og gjennomføring av tiltak for å bedre skolemiljøet.

Hva betyr dette?

 • Alle som jobber i skolen har et ansvar for å hindre at du blir utsatt for mobbing og krenkelser, skolen skal gripe inn og stoppe mobbing, vold, diskriminering eller rasisme når de får vite om det.
 • Du skal ha en kontaktlærer som har ansvar for å følge deg opp.
 • Skolen skal gi deg nødvendig rådgivning om sosiale spørsmål og om karriere.
 • Du skal ha tilgang til det du trenger av læremidler og utstyr, som bøker, PC, pulter osv.
 • Reklame som forsøker å selge noe eller som kan påvirke hva du mener eller hvordan du oppfører deg, skal ikke finnes på skolen.
 • Luftkvalitet, lys, støy, temperatur, hygieniske forhold (vasker, toaletter, dusjer, garderober, renhold), pult- og stolhøyder m.m. skal følge anerkjente fagnormer. 
 • Arbeidsplassen din (pult og stol, lys etc.) skal være tilpasset dine behov – dvs. både hvor høy du er, synet ditt, hørselen din, om du har en funksjonshemning etc.
 • Hvis du eller foreldrene dine ber om at det gjøres noe med miljøet, fysisk eller psykososialt, må skolen behandle det som en vanlig klage. Hvis skolen avviser eller lar være å behandle klagen kan du klage til Fylkesmannen.
 • Elevrådet kan oppnevne to skolemiljørepresentanter som kan møte i arbeidsmiljøutvalget på skolen. De har rett til opplæring i jobben og fritak fra undervisning for å gjøre jobben sin godt nok.
 • Elevrådet skal holdes informert om ting som kan påvirke skolemiljøet.
 • Du har krav på å bli involvert i både planlegging og gjennomføring av HMS-arbeidet ved skolen (helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet)
 • Hvis skolen bryter reglene om elevenes arbeidsmiljø, risikerer de ansvarlige å bli straffet med bøter eller fengsel.
 • Det skal være gode steder å spise som også gjør at du kan være sosial under måltidet, og det skal være rom for både aktivitet og hvile