Rett til videregående opplæring

/ Publisert: 20.06.2012 / Oppdatert: 14.10.2016
Jente som maler på treblad
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Hva betyr dette?

 • Har du lovlig opphold i Norge og norsk grunnskole eller tilsvarende, har du rett til tre års videregående opplæring som du må ta ut i løpet av fem sammenhengende år innen du fyller 24 år.
 • Hvis du skal ta deler av opplæringa i bedrift (gjelder yrkesfag), får du ett års ekstra rett, altså et år lenger å ta ut retten på
 • Du har ikke rett til å fullføre alle tre år på den samme skolen.
 • Søknadsfristen for videregående opplæring er 1. mars (1. februar hvis du har behov for spesialundervisning eller har IOP og skal søke lærekandidat)
 • Du kan klage på vedtak om inntak til Fylkesmannen.
 • Du har lov til å gjøre omvalg én gang, uten at det går ut over retten din.
 • Fylkeskommunen skal tilby annen opplæring dersom en elev,  lærling eller lærekandidat har særlige vansker med å følge opplæringen som er valgt. 
 • Du må bestå alle fag på lavere nivå som et høyere nivå bygger på for å komme inn videre, men skolen kan likevel velge å gi deg plass på høyere nivå (Vg2/Vg3) hvis de mener du har nok kompetanse. Husk at du kan ha rett til særskilt eksamen hvis du har strøket i et fag (se Vurdering). Husk også at du må ha bestått alle fag for å få vitnemål, uansett om du har gått alle årene.
 • Første året (Vg1) har du rett til inntak på ett av tre prioriterte utdanningsprogram, forutsatt at du har søkt.
 • Andre året har du (hvis du har bestått Vg1) rett til inntak på Vg2 på programområder som bygger på Vg1-året ditt, forutsatt at du har søkt.
 • Tredje året har du (hvis du besto Vg2) rett til inntak på Vg3 på programområder som bygger på Vg2-året ditt, eller på læreplass i yrkesforberedende program. Forutsetningen er stadig at du har søkt.
 • For å få læreplass, må du ha bestått Vg2 og tilfredsstille kravene som lærebedriften stiller – men de kravene må være saklige. Det er fylkeskommunen som formidler læreplass. Bedriftene har lov til å si nei. Sjekk om bedriften du vil være lærling i er en godkjent lærebedrift! Det er fylkeskommunen som godkjenner lærebedrifter.