Klage på vurdering

/ Publisert: 21.06.2012 / Oppdatert: 14.10.2016
Jente rekker opp hånda. Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Hva betyr dette?

  • Du kan klage på standpunktkarakter, eksamenskarakter, karakter på fag-/svenneprøve, og vedtak om ikke å sette standpunktkarakter.
  • Retten til å klage har du, den du gir fullmakt til eller foreldrene dine når du er under 18.
  • Resultatet av klagen kan være at karakteren settes opp eller ned, eller forblir uendret. Resultatet av klagen er endelig, og du kan ikke klage på det.
  • Skolen skal informere deg om retten til å klage og reglene for hvordan du går fram. Klagen skal sendes til skolen.
  • Fristen for å klage på eksamens- eller standpunktkarakterer er 10 dager fra du fikk vite om eller burde ha gjort deg kjent med karakteren.
  • Du har rett på begrunnelse (bortsett fra på skriftlig eksamen – der har du rett til å se svaret ditt og sensorenes retningslinjer).
  • Hvis du ber om begrunnelse, løper fristen på 10 dager på nytt fra du har fått begrunnelsen.
  • Klagen må være skriftlig, datert og underskrevet, og må inneholde hva du klager på, i tillegg til informasjon som gjør det mulig å avgjøre klagen
  • Ved muntlig eksamen kan du klage på formelle feil som har hatt noe å si for resultatet. Får du medhold, blir klagen annullert, og det blir gjennomført ny eksamen, med ny sensor. Er det trekkeksamen, trekkes faget på nytt – du har altså ikke rett til å komme opp i det samme faget.
  • I forhold til standpunktkarakter, kan du bare klage på at du ikke har fått karakter, eller at rutinene for karakterfastsetting ikke er fulgt – for eksempel at du har blitt bedømt etter andre ting enn læreplanen, eller bare deler av den, at læreren ikke har gitt deg begrunnelse og rettledning underveis, at du ikke har blitt tatt med i vurderingen osv. Får du medhold, skal rektor og faglærer sammen sette ny standpunktkarakter.