Gratis skole

/ Publisert: 21.06.2012 / Oppdatert: 14.10.2016

hva betyr dette?

  • Du skal få alle nødvendige trykte og digitale læremidler av skolen. For eksempel vil det si at du skal få tilgang på PC og internett, lærebøker, artikler dere bruker i undervisningen og lignende. I tillegg skal skolen ha tilgang på nødvendig utstyr. Dette gjelder også om du har krav på spesialundervisning.
  • Fylkeskommunen skal enten sørge for skoleskyss eller månedskort som maksimalt koster halvparten av månedskort for voksne.
  • Skolen kan kreve en egenandel på maks 870,- i året for å gi deg egen bærbar PC. Når du er ferdig med videregående opplæring skal du få beholde PC-en, og hvis du slutter underveis skal du kunne kjøpe den for maks 2 610,- (870,- ganger 3).