Elevmedvirkning

/ Publisert: 21.06.2012 / Oppdatert: 14.10.2016

Skolen skal legge til rette for at du kan medvirke og gi deg kunnskapen du trenger for å gjøre det. Du har selv ansvar for å være aktivt med. Aktiv elevmedvirkning er god trening til arbeidslivet! Du har rett til bli hørt i alle saker som har med opplæringen din å gjøre. Skolen og den enkelte lærer skal legge til rette for at dette skjer i praksis.

Hva betyr dette?

  • Læreren skal diskutere arbeidsmetoder med deg.
  • Læreren skal sørge for at du vet hvilke valgmuligheter som finnes, og hvilke konsekvenser valgene får.
  • Du skal ha minst én elevsamtale i halvåret.
  • Læreren skal jevnlig diskutere med deg hvordan du utvikler deg faglig og sosialt.
  • Skolen skal ha et skolemiljøutvalg hvor elevene er i flertall.
  • Det skal være minst én representant i elevrådet per tjuende elev.
  • Elevrådet skal kunne holde allmøte.