Fagskoleutdanning innenfor helsefag

/ Publisert: 20.05.2015 / Oppdatert: 14.09.2017

Stedsbaserte tilbud

Fagskolen Telemark

 • Kreftomsorg og lindrende pleie, høsten 2017-våren 2019
 • Psykisk helsearbeid og rusarbeid, høsten 2017-våren 2019
 • Helse, aldring og aktiv omsorg, høsten 2017-våren 2019

AOF Telemark og Vestfold

 • Demensomsorg, Skien, høsten 2017-våren 2018
 • Psykisk helsearbeid og rusarbeid, Seljord, høsten 2017-våren 2019

Folkeuniversitetet Sør-Øst, 22 studieplasser.

 • Psykisk helsearbeid, høsten 2016-våren 2018

Nettbaserte tilbud

Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse

 • Demensomsorg og alderspsykiatri, høsten 2017-våren 2019
 • Utviklingshemming og aldring, høsten 2017-våren 2019

eCademy.no

 • Helse-administrasjonssekretær, høsten 2017-våren 2018
 • Helse-koordinator, høsten 2017-våren 2018

NKI AS

 • Kreftomsorg og lindrende pleie, høsten 2017-våren 2019
 • Helse, aldring og aktiv omsorg, høsten 2017-våren 2019
 • Demensomsorg og alderspsykiatri, høsten 2017-våren 2019
 • Psykisk helsearbeid, høsten 2017-våren 2019
 • Velferdsteknologi, høsten 2017-våren 2018
 • Migrasjonshelse, høsten 2017-våren 2018

Rogaland Kurs og Kompetansesenter – RKK

 • Sterilforsyningstekniker, høsten 2017-våren 2019

Kontakt arrangøren

Telemark fylkeskommune har fordelt studieplassene på ulike aktører innenfor fagskoleutdanning. Ta kontakt direkte med arrangørene om du er interessert.