Fagskoleutdanning innenfor helsefag

/ Publisert: 20.05.2015 / Oppdatert: 25.05.2018

Stedsbaserte tilbud

Fagskolen Telemark

  • Kreftomsorg og lindrende pleie, Porsgrunn, høsten 2018-våren 2020
  • Psykisk helsearbeid og rusarbeid,Porsgrunn, høsten 2018-våren 2020
  • Helse, aldring og aktiv omsorg,Porsgrunn, høsten 2018-våren 2020

AOF Telemark og Vestfold

  • Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, Seljord, høsten 2018-våren 2020
  • Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser, Skien, høsten 2018-våren 2020

Folkeuniversitetet Sør-Øst

  • Miljøarbeid innen rus, Skien, høsten 2018-våren 2020