Fagskolen Telemark

/ Publisert: 30.01.2013 / Oppdatert: 11.03.2019
Fagskolen i Telemark.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Har du fagbrev, svennebrev eller fem års praksis, kan du bli fagskoleingeniør på to år! Du kan studere på heltid, deltid eller via Internett.

Det er Telemark fylkeskommune som driver Fagskolen Telemark i Porsgrunn. Fagskoleutdanning er en yrkesrettet tertiærutdanning som bygger på videregående opplæring. Utdanningen gir høyere kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Hvis du har fagbrev, svennebrev eller 5 års praksis, kan du bli fagskoleingeniør på 2 år! Du kan studere på heltid, deltid eller velge nettstøttet opplæring. Har du fullført og bestått videregående opplæring fra helse- og sosialfagene, aktivitørutdanning eller tilsvarende og minimum et års relevant yrkespraksis, kan du studere videre mens du er i jobb.

Mer informasjon om opptakskrav og skoletilbud ved fagskolen finner du her.

Nye utdanningsmuligheter for fagskolestudenter: Fra fagskoleutdanning til bachelorgrad på et og et halvt år.

Les om opptak til fagskolene i hele landet her.