Skogmo videregående skole

/ Publisert: 09.03.2016 / Oppdatert: 16.08.2018
Skogmo videregående skole skal gjennomgå betydelige oppgraderinger og utvidelser.
Foto: Hus arkitekter
Åpne

Skogmo videregående skole har fått oppgraderinger og utvidelser. Avdelingen for Teknikk og industriell produksjon (TIP), som tidligere holdt til på Hjalmar Johansen avdeling Klosterskogen, flyttes til Skogmo videregående skole.

Fellesarealer som består av kantine, bibliotek, auditorium, lærearbeidsplass og administrasjon har også blitt rehabilitert.

I tillegg har det vært omfattende endringer i inngangsparti, resepsjon, kantine, auditorium, bibliotek og uteområder.

Totalbudsjett på 144 millioner

Totalbudsjettet for prosjektet er 144 millioner kroner.

Skoleutbyggingen ble enstemmig vedtatt av hovedutvalg for kompetanse i april 2015. I tillegg har Hjalmar Johansen videregående skole blitt bygd ut, og det skal bygges ny Skien videregående skole på Klosterøya. Det betyr at det i stedet for fem videregående skoleanlegg i Skien, blir tre som pusses opp eller er ny.

Det var Skanska Norge AS som hadde totalentreprisen på utbygging av Skogmo videregående skole.