Nye Skien videregående skole

/ Publisert: 09.03.2016 / Oppdatert: 12.09.2018
Fasaden til Skien videregående skole
Skolen ligger på Klosterøya i Skien.
Foto: Hanna Hekkelstrand
Åpne

Fylkestinget vedtok i 2016 at ny Skien videregående skole bygges på Klosterøya med en investeringsramme på 698,5 millioner kroner.

Byggingen ble startet i september 2016, etter at Skanska med leverandørgruppen og Telemark fylkeskommune med prosjektleder, skolens brukerkoordinator og ansatte, i ett års tid sammen hadde utarbeidet ett solid forprosjektgrunnlag. Skolen stod ferdig til skolestart i august 2018.

Lyngdalsmodellen

Prosjektet planlegges og bygges etter Lyngdalsmodellen. Lyngdalsmodellen er en prosessmetode Telemark fylkeskommune har valgt for prosjektering og anskaffelse av den nye videregående skolen i Skien.

Dette innebærer at brukerne er med i planleggingen av bygget fra starten av, og at man har mye tettere dialog og samarbeid med entreprenør enn i tradisjonelle byggeprosjekter.

I Lyngdalsmodellen finner oppdragsgiver, entreprenør og brukere sammen ut hvordan bygget skal bli gjennom en samspillsprosess.

Mer om Lyngdalsmodellen finner du her

Skien videregående skole

Skolen er bygget for plass til 1050 elever og over 160 ansatte. Skien videregående skole har programfagene studieforberedende, service og samferdsel og musikk, dans og drama.

Skolen har vært geografisk delt i to, med avdelingene Prestejordet og Brekkeby, På den nye skolen er alle samlet under ett tak, noe som vil ha stor betydning både for ansatte og elever.

Telemarksmodellen og Skatt sør samarbeid

Fylkestinget vedtok at skolen skulle bygges etter prinsippene i Telemarksmodellen. Dette er et rammeverk for blant annet å sikre gode lønns,- og arbeidsvilkår for dem som skal bygge skolen, og sikre at minimum seks lærlinger får påbegynt sin karriere i prosjektet.

Telemark fylkeskommune og Skatt sør har skrevet under avtale for å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet. En avtale skal hindre useriøse og kriminelle aktører å ta del i byggingen av nye Skien videregående skole på Klosterøya.

Fylkeskommunen tok selv initiativ til avtalen som skal gjøre dem i stand til å kontrollere at leverandører og underleverandører følger norske skatte- og avgiftsforhold.

Ved å utveksle opplysninger med Skatteetaten skal fylkeskommunen vite hvem fylkeskommunen handler med, hvem som gjør jobben og hvem de betaler til. 

Dette samarbeidet fungerer meget bra, og vi har erfart at det er med på å stoppe useriøse aktører på vårt prosjekt.