Fakta om ny Skien videregående skole

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 03.06.2016 / Oppdatert: 09.06.2016

Q: Hvorfor bygger Telemark fylkeskommune ny videregående skole i Skien?

A: Skien videregående skole, avdeling Prestejordet er i dårlig stand. Skolens to avdelinger, på Prestejordet og på Brekkeby, skal nå samlokaliseres på Klosterøya. Det er fylkeskommunen som eier de offentlige videregående skolene i Skien.

Q: Hvorfor bygges skolen på Klosterøya?

A: Flere alternativer har blitt utredet, men fylkestinget vedtok i 2013 at den nye skolen skulle bygges på Klosterøya i Skien.

Q: Hva er budsjettet for prosjektet?

A: Fylkestinget vedtok i 2013 en ramme på 618 millioner kroner. Forprosjektet resulterte i et forslag med en total kostnadsramme på 740 millioner kroner. Fylkestinget behandlet saken 7.-8. juni og vedtok at Skanska ferdigstiller forprosjektet. Hvis det er vesentlige prisreduksjoner innne forprosjektet er ferdig 16. juni innkalles det til ekstraordinært fylkesting. Hvis det ikke skjer blir prosjektet sendt ut på nytt anbud. 

Se hele vedtaket fra fylkestinget 7.-8. juni her.

Q: Hva er Lyngdalsmodellen?

A: Lyngdalsmodellen er en prosessmetode Telemark fylkeskommune har valgt for prosjektering av den nye videregående skolen i Skien. En av forskjellene fra vanlige byggeprosjekter er at her blir ikke priskalkylen beregnet ut av en eksisterende modell, og at brukerne er med i planleggingen av bygget fra starten av.

I Lyngdalsmodellen finner oppdragsgiver, entreprenør og brukere sammen ut hvordan bygget skal bli gjennom en samspillsprosess.

Q: Når starter rivingen på Klosterøya?

A: Rivingen startet i mars 2016, og skal være ferdig i september.

Q: Når starter byggingen av skolen?

A: Byggestart var planlagt fra årsskiftet 2016/2017, men dette avhenger blant annet om prosjektet blir sendt ut på nytt anbud. 

Q: Når er skolen ferdig?

A: Skolen var planlagt å stå klar til skolestart i august 2018, men dette avhenger blant annet om prosjektet blir sendt ut på nytt anbud. Ny anbudsrunde for byggingen vil føre til at dato for ferdigstillelse blir forsinket.

Q: Blir det kantine og dansesal?

A: Det har vært diskusjoner om enkelte rom var utelatt av bygget, men alle rommene er med i forslaget fra prosjektfasen. Kantine, black box, dansesal, bibliotek og lignende har hele tiden vært inkludert i forslag til skolebygg.

Q: Hva skjer med lokalene på Prestejordet og Brekkeby når elevene har flyttet?

A: Det planlegges å selge lokalene på Prestejordet og Brekkeby, men per i dag er de fortsatt fylkeskommunens eiendom og driftes på vanlig vis.

Q: Hvordan kommer skolen til å se ut?

A: Se tegninger av forslaget til skole her og film her