Vurdering for læring

/ Publisert: 21.10.2016 / Oppdatert: 21.10.2016
Gutter og lærer i undervisningssituasjon på Nome vgs.
Foto: Stina Glømmi
Åpne

Vurdering for læring er en av de mest effektive måtene å styrke elevenes utbytte av opplæringen og deres mulighet til å lære.

Hva er vurdering for læring?

Vurdering for læring er all vurdering som blir gitt underveis i opplæringen og som bidrar til å fremme læring. Det er en måte å tenke og handle på som hele tiden har elevene sin læring som mål.

Det dreier seg ikke alene om spesifikke teknikker eller et sett med prosedyrer, men om skolens lærings- og vurderingskultur.

Strategidokument for 2016-2020

Strategidokumentet "Vurdering for læring" er derfor en kollektiv skolebasert kompetanseutviklingsstrategi som Hovedutvalg for kompetanse vedtok i september 2016.

Etablering av strukturer og måter å jobbe på både internt i skolen, mellom skoler, og mellom skoleeier og skole underveis i strategiperioden 2016-2020, er vesentlig.