Viktigere å bestå alle fag

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 26.01.2015 / Oppdatert: 26.01.2015
Elever i biologitime ved Porsgrunn vgs.
Ingen kan ta opp fag som man har bestått tidligere.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Kunnskapsdepartementet har nemlig presisert at ingen kan ta opp fag som man har bestått tidligere. I motsetning til før blir det dermed ikke lenger mulig å ta ett år om igjen for å forbedre karakterene. Isteden må eleven må ta opp faget som privatist.

Kan miste lån og stipend

- Telemark fylkeskommune oppfordrer alle elevene til å jobbe for å bestå alle fagene, sier fylkesopplæringssjef Helge Galdal.

Stryker man, kan dette få konsekvenser for stipend og lån fra Statens lånekasse.

Hovedregelen for elever som har stryk er at de ikke kommer videre til neste årstrinn. Rektor har mulighet til å godkjenne opprykk til neste årstrinn for de som har stryk i kun noen få fag. Det skal skje etter en faglig vurdering der det settes opp en plan for hvordan faget/fagene eleven har stryk i skal fullføres. Vurderingen til rektor legges til grunn for inntaket.

Elever som har stryk i flere fag eller programfag en fortsetter med, vil ikke slippe videre til neste årstrinn. Disse elevene må ta samme årstrinn en gang til. Elever som tar samme årstrinn en gang til, kan bare være elev i de fagene de ikke har bestått.

En slik situasjon, der du kun tar noen få fag, kan føre til at du mister stipend og lån fra Statens lånekasse.

Konsekvens av omvalg

Det at du ikke kan være elev i et fag du har bestått får også konsekvenser for de elevene som ønsker å gjøre et omvalg. Det gjelder mellom 350 og 400 elever i Telemark hvert år.

Alle som gjør omvalg må være oppmerksom på de i det neste skoleår ikke kan være elev i de fagene som de allerede har bestått. Dermed kan også de, hvis de står igjen med få fag, stå i fare for å miste lån og stipend fra Statens lånekasse.

Dyrere privatisteksamen

Den eneste muligheten til å forbedre en bestått karakter (2 eller bedre) er å melde seg opp som privatist. Fristen for oppmelding for våren 2015 er 1. februar. Antall privatisteksamener våren 2014 i Telemark var ca. 2500.
I statsbudsjettet ble satsen for privatistfag økt. Det koster nå 1000 kr for de som har stryk, og 2000 kr for de som har bestått og vil forbedre karakteren.

Les mer om privatisteksamen

- Telemark fylkeskommune oppfordrer alle elever til å stå på - jobb litt ekstra slikt at du får bestått resultat eller slipper å ta faget opp som privatist for å forbedre resultatet, sier fylkesopplæringssjefen.