Vi må bygge relasjoner!

Av: Anlaug Aase Cowles / Publisert: 20.10.2015 / Oppdatert: 05.11.2015
Elever ved medier- og kommunikasjon på Porsgrunn vgs.
Foto: Kadett UB
Åpne

Mens elevene ved de videregående skolene hadde fri, brukte lærere og ledere planleggingsdagen i Ibsenhuset i Skien.

Der deltok de på forelesninger og workshops for å bli inspirert, få mer kunnskap og bygge nettverk som skal komme elevene til gode.

Målet med kompetansehevingsdagen var å skape inspirasjon for den enkelte lærer til å kunne videreutvikle undervisningen som foregår i klasserommene i Telemark.

Alle kan lære

En sentral del av dagen var fellessamlingen i Dovregubbens hall hvor alle deltakerne hørte på Omar Mekki fra IMTEC og Arild Raaheim fra Universitet i Bergen.

Det begge to løftet fram er at som lærer eller leder må man bygge relasjoner med elevene og på den måten bidra til å skape motivasjon for læring.

Arild Raaheim påpekte at alle kan lære det de vil, men forutsetningen er at de må være motiverte.

I den sammenheng er det viktig å skape et godt læringsmiljø i klasserommet.

Flere innfalsvinkler

Dagen bød på flere foredrag med ulike innfallsvinkler knyttet til hvordan få flere elever til å gjennomføre videregående opplæring, og etter fellessamlingen kunne deltakerne velge blant åtte ulike parallellsesjoner.

Programmet for dagen kan du se her.

Elevbidrag

Elever fra Skien videregående skole bidro med flott musikalsk innslag og elever fra Porsgrunn videregående skole bidro med vakre blomsteroppsatser.

Presentasjonene fra kompetansehevingsdagen

Alle kan lære v/ Arild Raaheim, Universitetet i Bergen

Pedagogisk arbeid i klasserommet - sammenheng med klasseledelse v/ Lars Myhr, SEPU Høgskolen i Hedmark

Effektiv læring: Lekser og motivasjon, perfeksjonisme og motivasjon, skjema effektiv læring, flytskjema effektiv læring, vertikalt skjema effektiv læring v/ Arild Raaheim, Universitetet i Bergen

Veiledning av elever - lærende dialoger v/ Vigdis Nordahl Hansen, IMTEC

Fagspesifikke opplegg i vurdering for læring v/ Rune Frestad, Randaberg videregående skole

Sett FYR på matematikken - så elevene forstår det v/ Arvid Fjørtoft Feldhusen og Anund Helgesen, Notodden videregående skole

Elevaktiv matematikkundervisning på studieforberedende, Folketall i Telemark, Derivasjon v/ Anne-Mari Jensen, Matematikksenteret

Ledelse av endringsprosesser  v/ Jan Merok Paulsen  og Læring v/Tore Skandsen, IMTEC

Elevsentrert skoleledelse: Fem dimensjoner, hjelpespørsmål v/ Omar Mekki, IMTEC