Velkommen til åpen skole

/ Publisert: 11.01.2018 / Oppdatert: 15.01.2018
Elever med pc på Nome vgs. avd. Lunde
På åpen skole blir du kjent med skolens opplæringstilbud.
Foto: Stina Glømmi
Åpne

De fleste skolene har åpent mellom 18.00 og 20.00. Ta kontakt med skolen eller skolene du ønsker å besøke for mer informasjon!

Vest-Telemark vidaregåande skule inviterer til yrkesmesse ved avdeling Dalen 1. februar.