Utplassering i Europa i læretiden?

Av: Torgeir Selle / Publisert: 24.05.2017 / Oppdatert: 24.05.2017
Kart over Europa
Erasmus+ er et EU-program som gir tilskudd til et opphold i land som fylkeskommunen samarbeider med. Til vanlig har vi kontakter i Hellas, Italia, Spania, England, Malta, Tyskland og Irland.
Foto: Wikimedia Commons
Åpne

I Telemark er det mulig for lærlinger å delta på utplassering i Europa i løpet av læretida.

EU-programmet Erasmus+ gir lærlinger mulighet for et praksisopphold på fra 4 til 13 uker før man er ferdig med læretida. I noen tilfeller kan det være aktuelt med lengre opphold.

Erasmus+ gir støtte til reise og opphold, og oppholdene planlegges av fylkeskommunens koordinator i samarbeid med partnere i andre land.

Gode grunner til å delta på Erasmus+

• Du blir bedre i fremmedspråk

• Du blir modigere og mer selvstendig

• Du kan bli mer kreativ

• Du blir flinkere til å reflektere i faget ditt

• Du kan bli mer utholdende og bedre på samarbeid

• Du får kulturelle erfaringer som kan endre holdningene dine til andre

• Du får et minne for livet

Internasjonal erfaring gir deg fordeler

En internasjonal erfaring kan med andre ord gi deg som er lærling fordeler når du seinere skal søke jobb fordi du får en spesiell faglig og personlig erfaring. Et opphold i et annet land gjennom Erasmus+ kan faktisk være en av de viktigste og mest spennende erfaringene man kan ha som ung.

Disse landene samarbeider vi med

Erasmus+ er et EU-program som gir tilskudd til et opphold i land som fylkeskommunen samarbeider med.

Til vanlig har vi kontakter i Hellas, Italia, Spania, England, Malta, Tyskland og Irland. Lærlinger som er utplassert i 13 uker kan søke Lånekassa om stipend eller stipend og lån.

Søknadsfrist og søknadsskjema

Du må sende søknad for å delta. Søknadsfrist er 1. oktober hvert år. Det er ca. ti lærlinger som får muligheten til å reise ut hvert år. Utplasseringene er i vårhalvåret.

Har du spørsmål?

Lurer du på noe, eller ønsker søknadsskjema? Da kan du ta kontakt med rådgiver Torgeir Selle på e-post torgeir.selle@t-fk.no eller ring 35 91 72 47.