Ungdommer kjemper for bedre helsetjeneste

Av: Eva Lisa Ørvik, Heidi Staurheim / Publisert: 04.12.2014 / Oppdatert: 04.12.2014
Ungdommene møtte ledende helsesøster i Nome, Janne Ljosåk, og Heidi Staurheim og Kjersti Ulriksen fra Telemark fylkeskommune.
Åpne

Det er representanter for elevene ved ungdomsskolene og de videregående skolene i Telemark som gir uttrykk for at de ønsker at skolehelsetjenesten blir styrket.

Det var en markering foran fylkeshuset onsdag ettermiddag, og ungdommene presiserte at dette ikke har noe med utspillet fra Skien videregående skole å gjøre.

Ungdommene som hadde en markering foran onsdag representerte en bred rekke ungdomsorganisasjoner/skoler, blant annet Telemark ungdomsråd, ungdomsutvalget i Porsgrunn, elevrådslederene fra Skien, Porsgrunn og Skogmo videregående skoler og lederen for elevorganisasjonen i Telemark, Dina Henden.

Bekymret for store forskjeller

Kari Conradsen er bekymret for at det er store forskjeller i helsetjenesten fra skole til skole og fra kommune til kommune.

- Vi ønsker å oppfordre kommunenentil å bruke midlene som kom på statsbudsjettet til det de er ment til - skolehelsetjenesten, sier Conradsen.

De ønsker at det blir bevilget mer ressurser til skolehelsetjenesten og at kommunene og fylkeskommunen samarbeider om gode tiltak slik som er gjort i fylkestingsvedtak om rusforebyggende arbeid - utviklingstiltak i skolehelsetjenesten i Telemark fylkskommune.

Elevene ønsker en lik praksis og mer tilstedeværelse og at ressursene som er bevilget over statsbudsjettet blir synlig i økt og mer tilgjengelig skolehelsetjeneste i alle kommuner og på alle ungdomsskoler og videregående skoler.

- Vi støtter dere

Heidi Staurheim, leder av Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Opplæringstjenesten i Telemark fylkeskommunen sier at de støtter ungdommene.

- Vi vil gjerne at eleven skal få samme tilbud på alle skoler. Hvis Fylkestinget bevilger mer penger til arbeidet med helsetjenestene, slik leder for Hovedutvalget for kompetanse, Jørund Ruud indikerte til NRK onsdag, så skal vi invitere dere tilbake for å bli med i prosessen for hvordan vi bør benytte disse midlene.