"Tett på" handlingsveileder

/ Publisert: 09.07.2014 / Oppdatert: 09.08.2017
Klasserom, ungdommer
Foto: Colorbox
Åpne

Handlingsveileder for skolene

«Tett på» er Telemark fylkeskommunes handlingsveileder for oppfølging av elever i videregående skole med fravær og atferd som bekymrer.

Den har to formål; å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet i skolen, og å fange opp elever på et så tidlig tidspunkt som mulig, for å håndtere, begrense og/eller løse elevens vansker.

Handlingsveilederen tydeliggjør ansvar, støttefunksjoner, rutiner for kartlegging og oppfølging, og er en veileder til handling.

Revideres jevnlig

«Tett på» er et verktøy for skolene i arbeidet med elevenes skolemiljø, og vil endres og justeres i tråd med nye nasjonale og lokale krav, ønsker og behov. Den ble vedtatt i Hovedutvalg for kompetanse i mai 2016 og revidert i tråd med endringer i lov om videregående opplæring august 2017.