Styringsdokument Minoritetsspråklige elever

Av: Natalia Gundersen / Publisert: 02.09.2014 / Oppdatert: 08.03.2017
Foto: Monda.no
Åpne

OBS!

Styringsdokumentet er for tiden i endring i fht. rutiner, kartlegging og kombinasjonsklasser. Ta derfor kontakt med oss ved spørsmål. Se kontaktinfo øverst til høyre.

Hensikt

Vi håper at skolene kan finne nødvendig informasjon i arbeidet med den minoritetsspråklige elevgruppen i videregående opplæring. Dette gjelder rutiner, kartlegging, skoletilbud, enkeltvedtak om særskilt språkopplæring, årshjul, organisering, regelverk, læreplaner osv.

Vi oppfordrer skolene til å sette seg inn i styringsdokumentet.

Nytt fra dette skoleåret, er merket med NB! Dette gjelder retten til videregående opplæring for elever som søker om oppholdstillatelse. I tillegg har kravet om sakkyndig vurdering ved vedtak om inntil to års ekstra tid i videregående opplæring er tatt vekk, for elever som har rett til særskilt språkopplæring.

Arbeidsgruppe

Det er en sammensatt arbeidsgruppe som har jobbet frem dette dokumentet. Denne arbeidsgruppen har vært bestående av: Marte Torp (Rjukan vgs), Hilde Rønning Clausen (Kragerø vgs), Grethe Kibsgaard (Skien vgs), Jon Helge Bergane (Bø vgs), Morten Kleiv (Utdanningsforbundet), og Kari Tormodsvik Temre (TFK).

Frist for kartlegging 1.oktober

Under pkt. 1.2.1: Rutiner vedr. kartlegging og enkeltvedtak, og skjema vedr. denne kartleggingen s. 14 i dette dokumentet er frist for kartlegging 15.09. Denne fristen utsetter vi i år til 01.10.14.

Kartleggingen av elevene vil være digital, innen områdene lytte, lese og skrive. Tale kartlegges gjennom startsamtalen, samt en generell vurdering av elevens muntlige ferdigheter på norsk.

Kontakt

Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og Elevens profil sendes til Telemark fylkeskommune v/Kari Tormodsvik Temre, PB 2844, 3702 SKien.

Kari Tormodsvik Temre kan komme på skolene hvis en ønsker mer informasjon om styringsdokumentet eller bruk av digitale tester. Send mail eller ring. Tlf. 35917208/91546966.