Strategi for entreprenørskap

Av: Natalia Gundersen / Publisert: 07.10.2014 / Oppdatert: 04.12.2018
Splash UB vant priser på yrkesmessa
Foto: Alan Eric Carter
Åpne

«I Telemark utdanner vi ungdom som ser muligheter, har tro på egen mestring og har holdninger, kunnskap og ferdigheter til å gjøre noe med dem». Dette er Telemark fylkeskommunes visjon for entreprenørskap i videregående opplæring.

Det er dagens elever som skal skape framtidas verdier og arbeidsplasser. Fokus på entreprenørskap i utdanning styrker elevenes evne til å se og utnytte muligheter.

Dette legger grunnlaget for framtidig entreprenørskap, innovasjon, omstilling og verdiskaping. Gjennom entreprenørskap i utdanning kan Telemark utvikles til et gründerfylke der unge mennesker er spesielt dyktige på nyskaping og fornyelse.

Strategi for entreprenørskap i videregående opplæring peker ut kursen og foreslår tiltak på entreprenørskapsområdet de kommende årene.