Solidaritetsmidler 2014

Av: Eva Lisa Ørvik / Publisert: 13.03.2014 / Oppdatert: 13.03.2014

«Det kan søkes prosjektmidler fra offentlige og private institusjoner, lag og foreninger som har tilhørighet i Telemark og som kan dokumentere erfaring fra internasjonalt solidaritetsarbeid.»

Tilskudd gis for å stimulere til internasjonalt solidaritetsarbeid.
Det må i søknaden legges frem dokumentasjon på solidaritetsarbeidet.
Regnskap for gjennomført tiltak eller budsjett for planlagt tiltak, vedlegges søknaden.

Retningsgivende er at støtten gis inntil 50 % av prosjektkostnaden.

Merk søknaden med: «Sak 14/741: Solidaritetsmidler»

Søknad med vedlegg sendes til:
Post:       Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien
E-post:   post@t-fk.no

Søknadsfrist: 29. april 2014