Slik blir skoletilbudet neste år

Av: Nils Thorbjørn Myhren / Publisert: 13.11.2014 / Oppdatert: 13.11.2014
Lærer viser elev i forbindelse med TIP-undervisning ved Porsgrunn videregående skole.
Skoletilbudet skal endelig vedtas i Fylkestinget 10. desember.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Utfordringen er å gi et variert og godt skoletilbud til elever i hele fylket, i en situasjon med forventet kraftig elevtallsnedgang på om lag 200 hvert år fra høsten 2015.

I 2020 vil det være om lag 1000 færre elever i de videregående skolene i fylket enn det er i dag.

Ønsker politisk avklaring

Fylkesrådmannen hadde i sitt forslag innstilt på gradvis avvikling av Elektrofag ved Bamble videregående skole og gradvis flytting av Restaurant- og matfag fra samme skole til Hjalmar Johansen videregående skole.
Dette var dels begrunnet i overkapasitet og dels i Fylkestingets vedtak om flytting av opplæringstilbud i saken Skoletilbudsstrukturen 2020, våren 2013.

Hovedutvalg for kompetanse ville det imidlertid annerledes, og gjorde følgende vedtak som nå går videre til endelig behandling i fylkesutvalg og fylkesting:

«Vedtaket om å flytte Elektrofag fra Croftholmen til Kragerø vert oppheva. I samband med planlegginga av framtidig skoleutbygging i Bamble bed ein om at framtidig lokalisering av Elektrofag og Restaurant- og matfag i Grenland/Vestmar vert utgreidd med sikte på snarlig politisk avklaring».

Elektrofag

Hovedutvalget vedtok å redusere med én klasse Vg1 Elektrofag ved Skogmo videregående skole, i stedet for ved Bamble videregående skole, slik fylkesrådmannen hadde anbefalt.

En reduksjon innenfor Elektrofag er i tråd med elektrobransjens anbefalinger, selv om overkapasiteten ifølge saksframlegget først og fremst finns i øvre del av fylket.

Samarbeid ved Vestfold

Fylkesrådmannen hadde foreslått at Vg3 Tannhelsesekretær på Skogmo videregående skole, på grunn av liten søkning, legges ned.

I stedet samarbeides det med Vestfold fylkeskommune, slik at elever fra Telemark kan få et tilbud ved Sandefjord videregående skole. Motsatt kan søkere fra Vestfold søke seg til Vg2 Hudpleie/Vg3 Hudpleier ved Bamble videregående skole. Hovedutvalget ga sin tilslutning til dette.

Landslinje til Telemark

I Regjeringens forslag til Statsbudsjett 2015 er Telemark som det eneste fylket i landet blitt tildelt en landslinje, nemlig Studiespesialisering med Natur- og miljøfag på Rjukan videregående skole.
Skolen blir tilført 30 nye elevplasser fra neste høst, stigende til 90 elevplasser etter to år.

Opplæringen vil finne sted både ved Rjukan videregående skole og på Norsk villreinsenter på Skinnarbu, som har stilt sine ressurser til rådighet for landslinja. Det blir også et nært samarbeid med Høgskolen i Telemark, slik at landslinjeelevene kan ta høgskoleutdanning innenfor natur- og miljøfag parallelt med videregående.

Tinn kommune vil bidra med hybelbygg og transport. Utfordringen blir å gjøre tilbudet kjent for søkere i og utenfor Telemark.

Nye yrkesfaglige tilbud

Ved Nome videregående skole, avd. Søve blir det opprettet Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag innenfor Naturbruk. Dette er et lærefag, og ifølge bransjen er det behov for anleggsgartnere i Telemark. Nome kommune og Holla og Lunde Sparebankstiftelse bidrar økonomisk til etableringen.

Videre arbeides det med sikte på å få etablert Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk innenfor Elektrofag ved Notodden videregående skole. Fylkestinget vil ta stilling til om grunnlaget er tilstrekkelig dokumentert til at dette skal bli etablert.
Begge disse tilbudene springer ut av lokale initiativ som, - hvis det lykkes, vil tilføre fylket dyktige fagfolk innenfor to ulike vekstbransjer; anleggsgartnere og varmepumpemontører.

Skoletilbudet skal endelig vedtas i Fylkestinget 10. desember.