Siste inntak er klart

Av: Natalia Gundersen / Publisert: 05.08.2016 / Oppdatert: 08.08.2016
Elever fra Nome vgs., avd. Søve i klasserom
Skolestart er den 15. august.
Foto: Stina Glømmi
Åpne

Ved dette og siste inntaket til de videregående skolene i Telemark har 88 prosent av søkerne til Vg1 fått innfridd sitt første ønske. Dette er oppgang fra i fjor (86 %). Totalt sett på alle nivå har 90 prosent av søkerne våre fått innfridd sitt førsteønske.

Ungdomsrett

Alle med ungdomsrett har fått tilbud om skoleplass. 297 søkere med ungdomsrett har fått et nytt skoletilbud etter 3. inntak.

166 søkere har takket nei til skoleplassen de har fått tidligere i sommer.

Voksenrett

81 søkere med voksenrett har fått et tilbud på ledige plasser. Voksne som ikke har fått tilbud vil bli overført voksenopplæringen.

I tillegg har 85 søkere uten rett til skoleplass fått et tilbud om skoleplass på Vg3.

Viktig å svare

Skolene har fått inntaks- og ventelister og har overtatt videre inntak, etter ventelistene. Søkere som ikke er fornøyd med det tilbudet de har fått, må kontakte den enkelte skole for å høre om ledig skoleplass.

Det er generelt svært få ledige plasser per i dag. De søkerne som har fått et nytt tilbud om skoleplass eller ventelisteplass ved 3. inntak, må svare på tilbudet så snart som mulig og senest 11.august.

Skolestart er 15. august.

For ytterligere informasjon, kontakt Marianne Dahl-Hansen, inntaksleder i Telemark fylkeskommune, tlf: 922 43 677