Satser på matematikk i 2015-2018

Av: Natalia Gundersen / Publisert: 28.09.2015 / Oppdatert: 28.09.2015
Vurderingsveiledning
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Satsingen er organisert som et 3-årig utviklingsprosjekt og omfatter de videregående skolene i Telemark fylkeskommune. Satsinga er knyttet til de to overordnede satsingsområdene for videregående opplæring; økt læringsutbytte og økt gjennomføring.

Telemark fylkeskommune ønsker å forbedre kvaliteten innen videregående opplæring, og ønsker å støtte gode tiltak og prosjekter for å oppnå bedre læringsutbytte. Det er en klar sammenheng mellom læringsutbytte og læringsmiljø. Hvordan resultatene i matematikk skal gjøres bedre, må sees i sammenheng med læringsmiljøet. Blant annet er en videreutvikling av delingskultur, kollegabasert veiledning og utvikling av best praksis, nødvendig for å nå målene om økt læringsutbytte i matematikk. Vi vet også at hvilken karakter elevene får i matematikk og andre fag, er at av stor betydning for om de greier å fullføre videregående opplæring eller ikke.

Målgruppa

Målgruppen er alle lærere i fylkeskommunen som underviser i matematikk, og det er elevenes læring og læringsutbytte som har hovedfokus. Du kan lese hele grunnlagsdokumentet her.

Kontakt

Ta kontakt med Anlaug Aase Cowles for mer informasjon. E-mail Anlaug.Aase.Cowles@t-fk.no eller ring 35 91 70 18/977 72 075.