Retningslinjer for lokal eksamen

Av: Kjerstin Buverud Timland / Publisert: 09.03.2015 / Oppdatert: 28.04.2016
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Gjennomføring av lokalt gitt eksamen skal bidra til:

•             Å sikre at eksamen blir avviklet i samsvar med vurderingsforskriften.

•             At elevene får vist kompetansen sin i faget.

•             At det er samsvar mellom elevene sine arbeidsmåter gjennom året og hvordan elevene blir prøvd til eksamen.

•             At elevene blir sikret mest mulig kjente og likeverdige forhold ved eksamen.

•             At elever, foresatte, arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner skal få pålitelig og gyldig informasjon om elevene sin kompetanse.

Om retningslinjene

Retningslinjene er bindende for alle videregående skoler i Telemark og forankret i Opplæringslova med forskrifter. 
Lokalt gitte eksamener er alle eksamener som ikke er laget av Utdanningsdirektoratet.
 
Eksamensreglement og retningslinjer for klagebehandling i Telemark