Over 90 prosent fikk førstevalget

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 08.07.2013 / Oppdatert: 08.07.2013
Elever ved Porsgrunn vgs spiller volleyball
Alle søkere som får et nytt tilbud om skoleplass eller venteplass, mottar tekstmelding 8.juli
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Ved søknadsfristen 1. mars, var det 6974 søkere til videregående skole. Av disse er 246 ikke med i dette inntaket, fordi de ikke har rett til videregående opplæring. Søkere uten rett vil være med å konkurrere om ledige plasser i august.

65 søkere med ungdomsrett har ikke fått tilbud i denne omgang og står på venteliste til alle sine ønsker. På samme tidspunkt i fjor, var det 74 søkere med ungdomsrett som ikke hadde fått plass.

92 prosent har fått førsteønske

92 prosent av søkerne har fått innfridd sitt 1.ønske. Dette er en oppgang på 1 prosent fra året før. På Vg1 nivå, har 90 prosent (88,6%) av søkerne fått innfridd sitt første ønske, en oppgang på 1,4 prosent fra året før.

I år har 70 søkere mistet skoleplassen de fikk tildelt i mai på grunn av stryk eller ikke vurdering til standpunkt. Disse får anledning til å endre søknaden og være med i inntaket i august. Samme tall i fjor var 65.

49 søkere mister tilbudet de fikk i mai på grunn av lavere poengsum og konkurrerer seg inn på lavere ønsker. I 2012 var tallet 78.

Endring av skoletilbudet

Etter at søknadsfristen gikk ut 1.mars har 232 endret på ønskene sine. Dette er en nedgang på 132 fra året før. Skoletilbudet som ble vedtatt i fylkestinget i desember 2012, er justert ut fra søkernes ønsker. Den første justeringen ble vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse i mai. Arbeidsutvalget for kompetanse møttes 5. juli, og gjorde følgende endringer:

  • + 1  klasse Vg2 Byggteknikk  ved Skogmo vgs.
  • - 0,5 klasse Vg2 Idrettsfag ved Porsgrunn vgs.

Får tekstmelding

Alle søkere som får et nytt tilbud om skoleplass eller venteplass, mottar tekstmelding 8. juli. De må logge seg inn på vigo.no og svare på tilbudet, også om de ikke ønsker skoleplassen. Svarfristen er tirsdag 16. juli.

Søkere som fikk tilbud ved inntaket i mai og ikke har svart, selv etter purring, har mistet plassen de fikk tildelt. Dersom de ønsker å være med i 3. inntaket må de kontakte Inntakskontoret i fylkeskommunen.

Siste inntak er 5. august og alle som har ungdomsrett vil få tilbud om skoleplass i løpet av august.