Opplæring innen kriminalomsorgen

Av: Lene Røland / Publisert: 16.11.2015 / Oppdatert: 16.11.2015
Nærbilde av penn
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Det er tanken bak opplæring i kriminalomsorgen, og Telemark fylkeskommune har samme målsettingen for denne opplæringen som for annen utdanning.

Den skal gi kunnskap og bidra til dannelse, sosial mestring og selvhjulpenhet, slik at den enkelte kan utnytte sine evner og være en bidragsyter i samfunnet.

Fylkeskommunens plan for dette arbeidet i perioden 2016-2020 er nå klar, og legger opp til konkrete tiltak innenfor fem satsingsområder:

1. Økt fokus på rådgiving og veiledning

2. Yrkesrettet opplæring

3. Tilbud med fokus på livsmestring, normalitet og arbeid

4. Opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter

5. Innsatte skal få tilbud om praksisattest for utført arbeid

Hele planen kan du lese her.