Nye retningslinjer for skoleturer

Av: Hennie Karin Westergaard / Publisert: 26.11.2014 / Oppdatert: 07.11.2018
Varde på fjellet
I de nye retningslinjene står blant annet at skolene må legge en plan for gjennomføring av ekskursjoner/skoleturer.
Foto: Guro Lien
Åpne

Det har tidligere vært ulik praksis knyttet til finansiering av skoleturer. Det har derfor vært nødvendig å utforme felles retningslinjer for de videregående skolene i Telemark.

Retningslinjene ble vedtatt av hovedutvalg for kompetanse i november 2014.

Last ned retningslinjene her

Oppsummering av retningslinjene

I de nye retningslinjene står det at skolene må legge en plan for gjennomføring av ekskursjoner/skoleturer. Det må også være satt av penger til dette i skolenes budsjett. 

Ekskursjoner oppfattes som opplæring, og må planlegges slik at elevene ikke pålegges egenbetaling. 

Det må være mulig for alle elever å delta. Elever som av en eller annen grunn ikke kan være med, skal få et likeverdig opplæringstilbud på skolen.