Ny seksjonsleder i opplæringsavdelingen

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 03.05.2013 / Oppdatert: 03.05.2013
Mona Berg-Jensen ser fram til å begynne i jobben.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

- Å jobbe med kvalitet og utvikling i videregående skole er et viktig og interessant område, sier Berg-Jensen. 

Hun begynner i jobben 14. mai.

Mona Berg-Jensen kommer fra jobben som leder for Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for inntaksområde A (Grenland).

Tidligere har hun vært leder for elevtjenester ved Porsgrunn videregående skole og rektor ved Siljan ungdomsskole.

Fra team til seksjoner

Avdeling for videregående opplæring er per dags dato delt i tre team for tre fagfelt: fagopplæring, skolefaglig team og skoletilbudsteam. Nå skal de deles inn i to seksjoner: en for kvalitet og utvikling, og en for drift.

- Opplæringsavdelingen i fylkeskommunen har blitt omorganisert. Hvorfor det?

- Vi ønsker å ha et større fokus på kvalitet og utvikling, samtidig med at vi fortsatt sikrer en god drift av videregående opplæring i Telemark, sier fylkesopplæringssjef Bjørn Larsen.

Han trekker fram satsinger som økt gjennomføring, bedre læringsmiljø, bedre læringsutbytte, kompetanseheving og utvikle gode samarbeidsarenaer.

Gleder seg

Mona Berg-Jensen ser fram til å begynne i jobben.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidsoppgavene. Økt fokus på samarbeid med skolene, kommunene og ander samarbeidspartnere er viktig, sier hun.

Som seksjonsleder skal hun ha ansvar for og være en pådriver for pedagogisk kvalitets- og utviklingsarbeid i skolene og lærebedriftene i Telemark fylkeskommune.

Sammen med fylkesopplæringssjefen skal hun også påse at skolene og bedriftene gir elever, lærlinger og lærekandidater et godt læringsmiljø og arbeide aktivt for å nå målet om bedre læringsutbytte og økt gjennomføring.

Seksjonsleder for drift

I opplæringsavdelingen er det i dag 37 ansatte.

Det skal også ansettes en seksjonsleder for drift, men dette venter fylkeskommunen med, til ny fylkesopplæringssjef er på plass. Bjørn Larsen går av som fylkesopplæringssjef – stillingen lyses ut i mai.

Teamene fortsetter fram til midten av august. Da blir de delt i de to seksjonene.