Ny handlingsveileder for en flerspråklig skole

Av: Lene Røland / Publisert: 11.10.2017 / Oppdatert: 11.10.2017

Handlingsveilederen "En flerspråklig skole" tar for seg veiledning av og rutiner for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge og/eller behov for særskilt språkopplæring.

Formålet med veilederen er å:

  • Gjøre de minoritetsspråklige elevene i stand til å mestre fagene i videregående opplæring og fullføre og bestå på inntil fem år.
  • Styrke elevenes språkkompetanse og hjelpe dem videre i sin språkutvikling i og på norsk.
  • Være en veileder for skolens personale der det raskt er mulig å finne svar og veiledning i forhold til rutiner, kartlegging og lovverk på det minoritetsspråklige fagfeltet.

Dokumentet er en oppdatert og endret versjon av styringsdokumentet for minoritetsspråklige elever som ble laget i 2014.