Ny handlingsplan for Yrkesfaglig fordypning

Av: Lene Røland / Publisert: 23.11.2016 / Oppdatert: 12.11.2018
Gutt mekker på bil
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Hovedutvalg for kompetanse vedtok Handlingsplanen for Yrkesfaglig fordypning i november.

Mange involverte

Yrkesfaglig fordypning (YFF) er faget hvor elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram kan få erfaring med aktuelle lærefag.

I samarbeid med bedrift eller andre skoler kan de fordype seg i kompetansemålene på Vg3, og få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrket de er interessert i.

Kvaliteten på Yrkesfaglig fordypning er avhengig av ett tett samarbeid mellom skoleeier, skoleleder, lærere, bedrifter, opplæringskontorer og elever.

Det kan derfor være mange aktører involvert og for at skolene og bedriftene skal kunne gjennomføre og samarbeide godt i yrkesfaglig fordypning, er det viktig å ha formelle samarbeidsavtaler, planer og dokumentasjon.

Variasjoner i fylket

Skoleeier har undersøkt status i de videregående skolene, og funnet at organiseringen, innholdet, vurderingen og dokumentasjonen av faget varierer fra skole til skole og mellom utdanningsprogram.

Det kan synes som at ansvarsfordelingen mellom de ulike parter er uklar. Det kan også synes som at elevenes valgmuligheter er begrenset m.h.t. reelle valg mellom flere lokale læreplaner i yrkesfaglig fordypning.

Tiltak

Hensikten med handlingsplanen er å gi en oppdatert og kunnskapsbasert statusoversikt på området Yrkesfaglig fordypning, som skal legges til grunn for vurderinger og anbefalinger knyttet til videre arbeid; -strategisk og operativt.

Dokumentet avdekker svakheter i gjennomføringen av faget Yrkesfaglig fordypning, og kommer med konkrete tiltak for å få en bedre og mer lik praksis på skolene i Telemark langs fire dimensjoner:

  1. Organisering av faget, herunder lokalt samarbeid og timetall for elever og lærere
  2. Innhold i faget – lokale læreplaner
  3. Vurdering
  4. Dokumentasjon