Nesten hundre nye «fagskolespesialister» fikk vitnemål i Telemark

Av: Hilde Margrethe Bleg Hegna / Publisert: 24.06.2014 / Oppdatert: 24.06.2014

Ved AOF Telemark har 45 fagskolestudenter avsluttet sin utdanning innenfor Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser (14), Helse, aldring og aktiv omsorg (9), Miljøarbeid funksjonsnedsettelser og utviklingshemninger (10), og Ernæring (15). Disse mottok sine vitnemål ved en høytidelighet på Høyers hotell onsdag 18.juni.

Torsdag 19.juni mottok 42 studenter ved Fagskolen Telemark sine vitnemål. Disse studentene fordeler seg på to tilbud: Psykisk helsearbeid (20) og Miljøarbeid innen rus (22).

I tillegg har 10 studenter avsluttet tilsvarende utdanninger gjennom NKS, innenfor Eldreomsorg (4) og Rehabilitering (6). Begge disse tilbudene er nettstøttet.

Fagskoleutdanning innenfor helsefag er videreutdanning, primært for helsefagarbeidere/hjelpepleiere. De fleste av studiene er ettårige, men tas på deltid over to år.

Det er Helsedirektoratet som tildeler midlene til fylkene, og fylkeskommunene som forvalter ordningen ved å tildele studieplasser til lokale tilbydere. For inneværende år disponerer Telemark fylkeskommune om lag 4,8 millioner kroner til disse satsingene. Telemark fylke er et av de få fylkene i landet hvor slik utdanning er særlig etterspurt. Mens mange fylkeskommuner ikke klarer å bruke opp de tildelte midler, er Telemark fylkeskommune de siste årene tilført flere midler.

Dette er nyttig for ansatte i helsevesenet som på denne måten skaffer seg ny kompetanse, men også for kommunene som har store kompetanseutfordringer, ikke minst knyttet til Samhandlingsreformen.

Her kan du lese om nye fagskoletilbud i Telemark fra høsten 2014:

http://www.telemark.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Skoletilbudet/Fagskoleutdanning2/Fagskoleutdanning-innenfor-helsefag