Nå blir det kombinasjonsklasser i Telemark

Av: Jan Gullik Sørbø / Publisert: 24.05.2017 / Oppdatert: 24.05.2017
Nome videregående skole, avdeling Lunde
Nome videregående skole, avdeling Lunde får en kombinasjonsklasse på 15 elever Nome og Bø kommuner er vertskommuner
Foto: Stina Glømmi
Åpne

Fylkestinget vedtok desember 2016 å fase ut «Forberedende kurs for minoritetsspråklige elever», også kalt innføringsklasser, og å opprette kombinasjonsklasser i samarbeid med kommunene i Telemark.

Hva er kombinasjonsklasse?

I en kombinasjonsklasse får minoritetsspråklige elever mer grunnskoleopplæring hvis de trenger det, men opplæringen gjennomføres på en videregående skole. Fylkeskommunen har gjort avtaler med fem kommuner om organisering av kombinasjonsklasser for skoleåret 2017-2018.

Kombinasjonsklassene er ment for unge minoritetsspråklige fra 16 til 20 år som er bosatt og som har behov for mer grunnskoleopplæring. Unntaksvis kan asylsøkere og elever mellom 20 og 24 år tas inn.

Her blir det kombinasjonsklasser

Det blir kombinasjonsklasser på disse skolene:

• Skogmo videregående skole – 3 klasser à 15 elever

Skien kommune er vertskommune

• Porsgrunn videregående skole - 1 klasse à 16 elever

Porsgrunn kommune er vertskommune

• Nome videregående skole, avdeling Lunde – 1 klasse à 15 elever

Nome og Bø kommuner er vertskommuner

• Kragerø videregående skole – 1 klasse à 15 elever

Kragerø kommune er vertskommune

Elever fra andre kommuner kan søke om plass i en kombinasjonsklasse via voksenopplæringa i vertskommunene.

Slik blir kombinasjonsklassene

• Opplæringen skal gi best mulig grunnlag for å gjennomføre og bestå videregående opplæring

• Opplæringen skal gi både språkferdigheter og faglig utvikling, og den skal bidra til integrering i samfunnet

• Opplæringen skal kunne baseres på mål fra både grunnskole og videregående opplæring

• Lærere fra vertskommunens voksenopplæring skal ha hovedansvaret for undervisningen

• Elevene blir skrevet inn i vertskommunens voksenopplæring

• Klassene skal ligge på en videregående skole sammen med elever i samme aldersgruppe

• Elevene bruker ikke at retten til videregående opplæring

• Elever vil ha mulighet for å hospitere/forsere inn i fag

• Elever kan tas inn hele året hvis det er plass