Lærekandidat

Av: Eva Lisa Ørvik / Publisert: 08.01.2015 / Oppdatert: 04.10.2016
Jente smiler til kameraet i et klasserom
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Opplæringen skjer i en godkjent lærebedrift, og lærekandidaten får opplæring i deler av læreplanen ut fra hans/hennes evner, forutsetninger og ønsker om hva opplæringen skal føre fram til. Målet er at lærekandidaten skal oppnå så høy kompetanse som mulig og bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet.

Siden lærekandidatordningen er et individuelt tilpasset løp, er det viktig at det planlegges tidlig. Det kreves også en tett oppfølging av den enkelte elev/lærekandidat, både i skole og i bedrift. For å få til dette må flere aktører samarbeide. Dette gjelder både skole, Avdeling for videregående opplæring, elev/lærekandidat, foresatte og bedrift/opplæringskontor.

Les mer om lærekandidatordningen her