Kvalitetssystem for videregående opplæring

Av: Hennie Karin Westergaard / Publisert: 05.12.2014 / Oppdatert: 04.12.2018

I overordnet kvalitetssystem omtales blant annet fylkeskommunens system for styring og oppfølging. Det finnes også en oversikt over hvilke rapporter som utarbeides og statistikkverktøy som benyttes. Systemet inneholder en aktivitetskalender som viser hvem som er ansvarlig for de forskjellige prosessene i kvalitetsarbeidet.

Systemet skal sikre at opplæringsvirksomheten foregår i tråd med lovverk og nasjonale retningslinjer. I tillegg har Telemark fylkeskommune utarbeidet er rekke styringsdokumenter og retningslinjer som skal sikre lik praksis ved de videregående skolene i fylket.  

Last ned overordnet kvalitetssystem (pdf).