Kompetanseplan for pedagogisk personale

Av: Lene Røland / Publisert: 05.01.2016 / Oppdatert: 05.01.2016
Lærer og elever i klasserom
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Kompetanseplanen skal være et styringsdokument for kompetanseutvikling i de videregående skolene i Telemark. Planen skal bidra til at skolene øker sin kollektive kompetanse og videreutvikler gode læringsfellesskap, men også til at den enkelte lærer har riktig og tilstrekkelig kompetanse for å nå målene for videregående opplæring.

Kompetanseplanen beskriver status på området, synliggjør aktuelle prosesser og foreslår prioriteringer for videre arbeid med kompetanseutvikling.

Hele kompetanseplanen kan du lese her.