Kompetanseheving for alle lærere, ledere, miljøarbeidere og assistenter

Av: Lene Røland / Publisert: 03.03.2017 / Oppdatert: 06.03.2017
Foto: Stina Glømmi/Telemark fylkeskommune
Åpne

Mandag 13. mars skal alle lærere, ledere, miljøarbeidere og assistenter fra de videregående skolene i Telemark samles for felles kompetanseheving på Ibsenhuset i Skien.

Variert program

Halve dagen har felles program der blant annet Forandringsfabrikken kommer for å gi råd fra de unge selv, om hvordan skolen kan gi lyst til læring og trivsel.

Resten av dagen vil være delt opp i ni parallellsesjoner for de ulike gruppene av deltakere.

Blant annet samles matematikklærere for å høre førsteamanuensis Roger Antonsen fra Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo snakke om motivasjon og praksis i matematikkfaget.

Han tituleres som intet mindre enn logiker, matematiker, informatiker, forsker, oppfinner, forfatter, foreleser, formidler og foredragsholder.

Se hele programmet her.

Bakgrunn for dagen

Programmet er satt sammen på bakgrunn av Telemark fylkeskommunes målsetting om økt gjennomføring og økt læringsutbytte, sammen med eksisterende satsinger for videregående opplæring, f.eks. matematikksatsingen, vurdering for læring, lærende nettverk, flerkulturell kompetanse og grunnleggende ferdigheter.

For å nå disse målene er det vesentlig å fokusere på hvordan elevene lærer og hva som bygger opp under elevenes læring.

I tillegg til felles kompetanseheving ønsker vi at dagen bidrar til nettverks-bygging og til å skape inspirasjon og motivasjon for å videreutvikle kvaliteten i videregående opplæring.