Kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige

Av: Lene Røland / Publisert: 11.01.2018 / Oppdatert: 11.01.2018
Nome videregående skole, avdeling Lunde
Foto: Stina Glømmi
Åpne

Skoleåret 2018/2019 får vi kanskje slike klasser på to skoler til. Følg med på denne nettsida fram mot 1. mars.

Hva er en kombinasjonsklasse?

En kombinasjonsklasse er ment for unge minoritetsspråklige elever fra 16 til 20 år som er bosatt og som har behov for mer grunnskoleopplæring før de begynner i videregående.

Opplæringen gjennomføres på en videregående skole.

Selv om elevene først og fremst får grunnskoleopplæring, kan de som er klare for det hospitere eller delta i fag på videregående nivå.

På noen skoler tas også eldre elever inn og unntaksvis kan asylsøkere få plass.

 • Kombinasjonsklassen skal gi best mulig grunnlag for å gjennomføre og bestå videregående opplæring.
 • Opplæringen skal gi både språkferdigheter og faglig utvikling, og den skal bidra til integrering i samfunnet.
 • Opplæringen baseres på mål fra både grunnskole og videregående opplæring.
 • Elevene er formelt elever i voksenopplæringa i den kommunen hvor skolen ligger.
 • De fleste lærerne kommer fra kommunens voksenopplæring, men det er også lærere fra videregående.
 • Elevene får hospitere i fag på videregående, de kan også ta hele fag hvis de er klare for det.
 • En elev kan gå i kombinasjonsklasse i opptil to år.
 • Elevene bruker ikke av retten til videregående opplæring.
 • Hvis det er ledig plass kan nye elever tas inn hele året.

Hvor er det kombinasjonsklasser?

 • Kragerø videregående skole
 • Porsgrunn videregående skole
 • Skogmo videregående skole
 • Nome videregående skole, avdeling Lunde

I tillegg blir det kanskje kombinasjonsklasser på:

 • Vest-Telemark vidaregåande skule, avdeling Dalen
 • Notodden videregående skole

Før 1. mars blir det avgjort om disse skolene får kombinasjonsklasser.

Hvordan søke?

Du søker om plass i kombinasjonsklasse til voksenopplæringa i kommunen der den videregående skolen ligger. Rådgivere i ungdomsskolen eller den kommunale voksenopplæringen kan hjelpe deg.