IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune

/ Publisert: 19.06.2013 / Oppdatert: 04.07.2018
Elev fra Søve vgs med iPad
Foto: Rune Mathisen
Åpne

Til eksamen får du også tilgang til deler av Internett, og det er viktig at du er forberedt på å bruke dette på en god måte. Denne IKT-standarden forteller deg hva du skal forvente av skolen. 

Du skal få tilbud om grunnleggende opplæring i bruk av skolens nettverk, datautstyr og programvare. Et minimum er dette:  

 • Bruk og vedlikehold av digitale verktøy  
 • Tekstbehandling, presentasjonsverktøy og regneark  
 • Digital dannelse (dømmekraft, kildekritikk, nettvett og etikk i en digital hverdag)  

Du skal oppleve at planer, dokumentasjon av læringsprosess og vurdering presenteres på en ryddig og oversiktlig måte i et digitalt verktøy. Et minimum er:  

 • Årsplaner og arbeidsplaner for alle fag  
 • Tilbakemeldinger fra lærerne som hjelper deg å forstå hvordan du kan forbedre deg  
 • Oversikt over karakterer, fravær og anmerkninger  
 • En digital læringsplattform med planer, læringsressurser og underveisvurdering

Du skal møte et variert utvalg av digitale læringsressurser i alle fag, og du skal lære hvordan du kan bruke disse på en god måte. Det kan være:  

 • Læremidler fra NDLA   
 • Læremidler fra forlagenes fagnettsteder  
 • Andre digitale læringsressurser  

Du skal ha muligheten til å øke ditt læringsutbytte ved å arbeide med digitale verktøy i tillegg til tekstbehandling, presentasjons-verktøy og regneark. Det kan være:  

 • Sosiale medier  
 • Verktøy for organisering av informasjon, for eksempel OneNote  
 • Fagrelaterte digitale verktøy, for eksempel matematikkverktøy, tegneprogram og simulatorer  
 • Verktøy for dokumentasjon, for eksempel foto, film og lyd  

Har du lærevansker skal du lære å bruke ulike kompenserende, digitale verktøy. Det kan være:

 • Utvidet stavekontroll og talesyntese, som for eksempel CD-ORD  
 • Tilgang til alt lærestoff på lyd  
 • Tilpasset programvare ut fra særskilte behov  

Utstyr fra skolen

Du får utlevert digitalt utstyr som du kan bruke i de årene du går på videregående skole. Skolen og lærerne forventer at du:  

 • Tar godt vare på utstyret og følger IT-reglementet  
 • Har med deg utstyret klart til bruk på skolen hver dag  
 • Bare bruker utstyret til faglig arbeid i undervisningen  
 • Ikke bruker utstyret og skolens nettverk til mobbing eller annen ulovlig virksomhet