IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune

/ Publisert: 19.06.2013 / Oppdatert: 07.06.2018
Elev fra Søve vgs med iPad
Foto: Rune Mathisen
Åpne

1. Du skal få tilbud om grunnleggende opplæring i bruk av skolens nettverk, datautstyr og programvare

2. Du skal oppleve at planer, dokumentasjon av læringsprosess og vurdering presenteres på en ryddig og oversiktlig måte i et digitalt verktøy

3. Du skal møte et variert utvalg av digitale læringsressurser i alle fag, og du skal lære hvordan du kan bruke disse på en god måte

4. Du skal ha muligheten til å øke ditt læringsutbytte ved å arbeide med digitale verktøy i tillegg til tekstbehandling, presentasjonsverktøy og regneark

5. Har du lærevansker skal du lære å bruke ulike former for kompenserende, digitale verktøy

Du får utlevert digitalt utstyr som du kan bruke i de årene du går på videregående skole.

Les mer om IKT-standard her.