Husk å søke skole eller læreplass på vigo.no

Av: Natalia Gundersen / Publisert: 02.01.2014 / Oppdatert: 06.01.2014
Lærer foran elevene sine i Medier- og kommunikasjon på Hjalmar Johansen vgs i Skien.
Foto: Merethe Hegna
Åpne

Søke videregående opplæring i Telemark for skoleåret 2014 – 2015

Alle som søker videregående opplæring skal søke på internett.  Søknad registreres på www.vigo.no, som er åpen fra 6. januar 2014.

Mer informasjon om søkning finner du på nettstedet http://telemark.vilbli.no

Søknadsfrister

Frist for ordinære søkere til skoleplass eller lærlingplass er 1. mars. Søknadsfrist for søkere med fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram og for søkere som trenger individuell behandling, er 1. februar. Det må benyttes eget skjema. Skjemaet heter "Søknad om fortrinnsrett og individuell behandling" og kan lastes ned her.

Dokumentasjon og vedlegg

All dokumentasjon og vedlegg til søknaden du registrerer på vigo.no skal sendes til Telemark fylkeskommune, Inntak, Postboks 2844, 3702 SKIEN.

Kontakt

Du kan få informasjon og hjelp til å søke hos rådgiver ved din skole, oppfølgingstjenesten og NAV.

Du kan også ta kontakt med Inntak i Telemark fylkeskommune, telefon 35 91 73 70 eller post.inntak@t-fk.no