Hovedinntaket til videregående opplæring er klart

Av: Cecilie Kult / Publisert: 08.07.2016 / Oppdatert: 08.07.2016
Gutter og lærer i undervisningssituasjon på Nome vgs.
Siste inntak er 5. august.
Foto: Stina Glømmi
Åpne

Ved søknadsfristen 1. mars var det totalt 6712 søkere til videregående skoler i Telemark. Av disse har 271 søkere ikke rett til skoleplass, mens 91 prosent av alle søkere har fått innfridd sitt førsteønske.

Ungdomsrett

I hovedinntaket er det søkere med ungdomsrett som er med. Av totalt 6380 (6487 i fjor) søkere med ungdomsrett, har 96 prosent fått tilbud. Det er samme andel som i fjor. De resterende 59 (64 i fjor) søkere med ungdomsrett som fortsatt står på venteliste til alle ønsker, vil få tilbud i august.

– 37 søkere har ikke kvalifisert seg til neste nivå og blir tatt inn som deltidselever på samme nivå. 42 søkere mister tilbudet de fikk i mai på grunn av lavere poengsum. De konkurrerer seg i stedet inn på lavere ønsker. Dette er likt som i fjor, sier Marianne Dahl-Hansen som er inntaksleder i Telemark fylkeskommune.

Endring av skoletilbudet

Etter at søknadsfristen gikk ut 1. mars valgte 157 søkere å endre på ønskene sine før 15. april.

Skoletilbudet som ble vedtatt av Fylkestinget i desember 2015, er justert ut fra søkernes ønsker. Den første justeringen ble vedtatt av Hovedutvalget for kompetanse i mai. Andregangsjustering ble vedtatt 7. juli, og har følgende endringer:

  • 15 færre plasser Vg1 Design og håndverk ved Porsgrunn videregående skole
  • 30 færre plasser Vg1 Studiespesialisering ved Skien videregående skole
  • 15 færre plasser Vg2 Byggteknikk ved Skogmo videregående skole
  • 15 færre plasser Vg1 Idrettsfag ved Bø vidaregåande skule
  • 10 færre plasser Vg1 Studiespesialisering ved Bø vidaregåande skule

Viktig å svare

Alle søkere som får et nytt tilbud om skoleplass eller venteplass, mottar tekstmelding 8. juli.

For å svare på skoleplassen på vigo.no trenger søkerne MinID, som også ble brukt i forbindelse med søkingen. De som trenger hjelp med MinID kan kontakte brukerstøtte på telefon 800 30 300 eller minid@difi.no.

Det er viktig at alle logger seg inn på vigo.no og svarer på tilbudet også de som ikke ønsker den skoleplassen de har fått tildelt. Svarfristen er søndag 17. juli.

– Svar som ikke har kommet innen fristen regnes det som et nei. Tilbudet eller plass på venteliste vil da gå til en annen søker. Det er derfor viktig at alle svarer innen fristen, forteller Dahl Hansen

Siste inntak 5. august

Siste inntak er 5. august og alle som har ungdomsrett vil få tilbud om skoleplass i løpet av august. Søkere med voksenrett konkurrerer på ledige plasser i august.

Søkere uten rett konkurrerer kun om ledige plasser til Vg3.

Det er bare tilbud om skoleplass som gis på vigo.no. Tilbud om læreplass gis direkte fra bedrift. Søkere kan via Vigo se hvilke bedrifter som har søknaden til vurdering.