Hovedinntak til videregående opplæring

Av: Natalia Gundersen / Publisert: 10.07.2015 / Oppdatert: 21.07.2015
Colourbox.com
Siste inntak er 7. august og alle som har ungdomsrett vil få tilbud om skoleplass i løpet av august.
Åpne

Av totalt 6487 søkere (mot 6558 i fjor) har 96 prosent fått tilbud ved hovedinntaket (mot 95 % i fjor). Foreløpig har 115 søkere av av disse fått avslag på grunnlag av retten til videregående opplæring er brukt opp.

Viktig å svare på tilbudet

Alle søkere som har fått et nytt tilbud om skoleplass eller venteplass mottar SMS i dag, den 10. juli.

Det er viktig at alle logger seg inn på vigo.no og svarer på tilbudet, også de som ikke ønsker den skoleplassen de har fått tildelt. Svarfristen er søndag 19. juli. 

Søkere som beholder tilbudet de fikk i mai trenger ikke godta tilbudet på nytt.

Søkere som fikk tilbud i mai og ikke har svart, selv etter purring, har mistet plassen de fikk tildelt. Dersom de ønsker å være med i siste inntaket i august må de kontakte oss.

For å svare på skoleplassen på vigo.no trenger søkerne MinID. MinID ble også brukt i forbindelse med søkingen. De som trenger hjelp med MinID kan kontakte brukerstøtte på telefon 80030300 eller minid@difi.no.

Ikke alle har fått tilbud

64 søkere som har rett på skoleplass har ikke fått tilbud i denne omgang og står på venteliste til alle sine ønsker. Disse søkerne vil få tilbud i august. Dette tallet er omtrent som i fjor.

90 prosent av søkerne har fått innfridd sitt 1. ønske (mot 91 % i fjor). På Vg1 nivå, har 84 prosent (89 % i fjor) av søkerne fått innfridd sitt første ønske.

Søkere som ikke har kvalifisert seg til å komme videre til neste trinn på videregående skole, for eksempel på grunn av stryk og manglende vurdering, har blitt tatt inn som deltidselever i samme trinn. Dette gjelder 83 søkere.

42 søkere mister tilbudet de fikk i mai på grunn av lavere poengsum og konkurrerer seg inn på lavere ønsker. I 2014 var det 36 søkere som mistet tilbudet på grunn av nedgang i karakterer.

Endring av skoletilbudet

Etter at søknadsfristen gikk ut 1. mars har 239 endret på ønskene sine, per 15. april.

Det skoletilbudet som ble vedtatt i fylkestinget i desember 2014, er nå justert ut fra søkernes ønsker. Endringene er tilleggs klasser i følgende utdanningsprogram:

+ 1 klasse Vg1 Teknikk og Industriell produksjon ved Porsgrunn videregående skole

+ 1 klasse Vg1 Helse og oppvekstfag ved Skogmo videregående skole

+ 1 klasse Vg2 Byggteknikk  ved Skogmo videregående skole

Siste inntak

Siste inntak er 7. august og alle som har ungdomsrett vil få tilbud om skoleplass i løpet av august.

Søkere med voksenrett konkurrerer på ledige plasser i august. Søkere uten rett konkurrerer kun om ledige plasser til Vg3.