Fylkesopplæringssjefen går av

Av: Tania Ripoll / Publisert: 15.04.2013 / Oppdatert: 15.04.2013

Fylkesopplæringssjef Bjørn Larsen gjør det kjent at han slutter i stillingen som fylkesopplæringssjef.

- Jeg har sittet i ledelsen av den videregående opplæringen i Telemark i 15 år, først som assisterende fylkesopplæringssjef og som fylkesopplæringssjef siden 2006. Dette har vært særdeles interessante og givende år, men nå har jeg lyst til å bruke mer av mine kvelder og helger på familie, barn og barnebarn, sier fylkesopplæringssjefen.

Stillingen som opplæringssjef lyses ut denne uken. Larsen vil stå i stillingen inntil ny fylkesopplæringssjef er på plass, og fortsetter deretter som seniorrådgiver i fylkeskommunen.

Verdsatt medarbeider og ressursperson

- Bjørn Larsen har vært og vil fortsatt være en verdsatt medarbeider og en ressursperson for videregående opplæring, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

- Han har sittet i en viktig posisjon og gjort en stor jobb for fylket. Samtidig har jeg forståelse for hans ønske om å få mer tid i hverdagen, sier fylkesrådmannen, som presiserer at Larsen går av etter eget ønske.

Riktig tidspunkt

Videregående opplæring i fylket er inne i flere endringsprosesser, ikke minst med mulige strukturendringer som følge av Skoletilbudet 2020, som skal behandles politisk i mai og juni. I tillegg er fylkeskommunens avdeling for videregående opplæring i en omorganiseringsprosess.

- Hvis vi først skal ha et skifte i ledelsen av videregående opplæring, er dette et riktig tidspunkt nå som disse store prosessene er i sluttfasen, sier Evensen.

- Disse oppgavene, som jeg ser på som svært viktige og sentrale, vil jeg fortsatt ha ansvar for inntil ny fylkesopplæringssjef er tilsatt. Etter dette ser jeg fram til å ta fatt på andre interessante arbeidsoppgaver innen videregående opplæring, sier Larsen.