Fraværshåndtering for elever i videregående opplæring

/ Publisert: 12.08.2016 / Oppdatert: 19.08.2019
Elever ved medier og kommunikasjon på Hjalmar Johansen
Fraværsreglene skal forhindre skulk og motivere elever til jevn innsats.
Foto: Kjersti Veel Krauss
Åpne

Regelverket gjelder for alle elever i de videregående skolene i begge fylker.

Skal sikre likebehandling og forutsigbarhet

Formålet med dokumentet er å:

  • Informere elever, foresatte og ansatte om regelverk og håndtering av fravær i videregående skoler
  • Motivere elevene til jevn innsats og å forhindre skulk
  • Bidra til likebehandling av fravær, samt forutsigbarhet og trygghet
  • Bidra til at elevene mestrer livet og forberede dem på regler som gjelder i arbeidslivet

Gjelder fra august 2019

Dette gjelder fra skolestart i år slik at vi slipper å innføre et felles regelverk midt i skoleåret.