Flere søker studieforberedende

Av: Natalia Gundersen / Publisert: 04.03.2015 / Oppdatert: 04.03.2015
Jente rekker opp hånda. Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen
Åpne

6 764 søkte skole (6 815 i fjor) og 869 søkte læreplass bedrift (858 i fjor). Dette inkluderer alle, både søkere med og uten rett. 189 søkere kommer fra andre fylker.

På Vg1 er det 2647 søkere (43 flere enn i fjor). Antall avgangselever i 10. klasse er 2144 (nedgang på 17).

Økning til studieforberedende og naturbruk

Fordelingen mellom studieforberedende og yrkesfag i prosent er 44/56 (41/59 i fjor). Det betyr at det er flere som søker utdanningsprogrammene studiespesialisering, musikk, dans, drama og idrettsfag.

De største økningene i søkertallene fra i fjor finner vi i utdanningsprogrammet for Naturbruk (64 %), Musikk Dans Drama (33 %) og Studiespesialisering (13 %). Størst nedgang har Medier og kommunikasjon (26 %), Design og håndverk (24 %) og Restaurant og matfag (15 %).

Studiespesialisering med Natur og miljø, landslinje ved Rjukan videregående skole har 10 søkere.

Godt søkt

Følgende programområder på Vg2 er godt søkt (antall plasser i parentes):

  • Anleggsteknikk: 55 (30)
  • Frisør: 37 (30)
  • Skogbruk: 10 (8)
  • IKT-servicefag: 84 (30)

Programområder på Vg2 som er dårlig søkt er Vg2 matfag med kun 7 søkere.

Vg4 Påbygging etter yrkeskompetanse har 99 (82) søkere.

Kontakt

For mer informasjon kan du ta kontakt med inntaksleder Marianne Dahl-Hansen, på tlf. 35 91 73 19/92 24 36 77 eller e-post marianne.dahl-hansen@t-fk.no